Przyczyny depresji są zróżnicowane, możemy na nią zachorować z różnych powodów. Źródła choroby najczęściej znajduje się w zaburzeniach podstawowych procesów rozwojowych i życiowych. Są to przyczyny biologiczne (endogenne) i egzogenne, które mają swoje pochodzenie w czynnikach osobowościowych oraz sytuacyjnych. Zazwyczaj dzieje się tak, że zaistniałe sytuacje się nakładają. Istnieje przekonanie, że depresja może być chorobą „rodzinną”, co mówi nam, że krewni pierwszego stopnia mają zwiększone ryzyko zachorowania.

Najczęstszymi przyczynami depresji są:

 • samotność
 • poczucie społecznego odrzucenia
 • życie z ciężką chorobą, trwającą przed długi czas
 • śmierć bliskiej osoby
 • strach o nadchodzące „jutro”
 • stres
 • kolosalne tempo życia
 • poluzowanie więzi w rodzinie
 • zawód miłosny
 • alkoholizm
 • psychozy np. schizofrenia, paranoja
 • nerwica
 • samotność
 • odrzucenie

Przyczynami depresji są zaburzenia podstawowych procesów biochemicznych, psychicznych i społecznych w rozwoju człowieka.Oto charakterystyka każdej z nich:

Przyczyny biochemiczne:

Wszystkie choroby umysłowe są związane z mózgiem. Czasem zaburzenia w tym narządzie powodują, że tak zwane neuroprzekaźniki nie funkcjonują poprawnie. Może być to swoistą predyspozycją do depresji lub nawet śmiało mówiąc- depresji. Z trzech najważniejszych neuroprzekaźników (serotoniny, noradrenaliny, dopaminy)  mających wpływ na zachowanie człowieka może zdarzyć się, że nie zadziałają poprawnie. Przy  zaburzeniu któregokolwiek z  przekaźników zostaje rozregulowany nastrój człowieka i może pojawić się depresja.

Przyczyny psychologiczne:

Najważniejszą przyczyną psychologiczną jest utrata poczucia własnej wartości. Często wiąże się to z kompleksami- począwszy od wyglądu, wyników w nauce lub pracy a kończąc na niezadowoleniu z zajmowanej pozycji w społeczeństwie. W zasadzie do depresji może doprowadzić też myślenie w złym świetle, brak kontaktów i relacji z innymi ludźmi. Do przyczyn psychologicznych zalicza się także odrzucenie, strach przed odejściem bliskiej osoby, poczucie nadmiernej winy.

Przyczyny społeczne:

Tak jak w przypadku przyczyn psychologicznych może być to samotność, odrzucenie, izolacja od społeczeństwa, odejście bliskiej osoby. Dodatkowo można zaliczyć do tego przewlekłe choroby, brak pracy lub kłopoty pieniężne, kłopoty rodzinne, przemoc- fizyczna, psychiczna lub seksualna, przeżycie wypadku, ciężkiej operacji. W odniesieniu do kobiet przyczyną może być nawet poród związany z gwałtowną zmianą hormonów i stresem towarzyszącym przyjściu dziecka na świat oraz poczucie odpowiedzialności za dziecko.

A jeśli to nie depresja?

Ponadto istnieją pewne czynniki mogące wywołać zły nastrój i brak energii. Zaliczamy do nich niedoczynność tarczycy, niedokrwistość, guzy mózgu. Powodują one obniżenie procesów chemicznych w mózgu(działanie neuroprzekaźników) i skutecznie obniżają nastrój chorego.

Rate this post