Właściwa kontrola cukrzycy powinna opierać się na poniższych wartościach:

  • poziomu cukru we krwi:
  • po posiłku,
  • na czczo,
  • oraz poziomu hemoglobiny HbA1c jako wskaźnika kontrolującego długotrwałe leczenie cukrzycy (ok. 3 miesiące wstecz).

Ostatnie badania wskazują, jak bardzo istotny jest pomiar glikemii po posiłku GPP bowiem istnieje powiązanie między poposiłkowym poziomem glukozy a zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia (ryzyko to jest większe 2-4 razy dla chorych na cukrzycę). Chorzy na cukrzycę z wysokim poziomem GPP są bardziej narażeni na choroby związane z układem krążenia od tych pacjentów, u których stwierdzono podwyższony poziom glukozy przed posiłkiem lub na czczo https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82uszcze. Wyniki te sugerują, że poziom GPP jest lepszym wskaźnikiem zagrożenia komplikacjami sercowo – naczyniowymi, niż wysoki poziom glukozy przed posiłkiem.
W związku z tak dużym znaczeniem tego parametru powstała międzynarodowa grupa ekspertów, zrzeszająca lekarzy diabetologów z USA, Europy i Japonii, skupiająca się na możliwości wykorzystania posiłkowej regulacji poziomu glukozy (PGR ang. Prandial Glucose Regulation), jako kluczowego czynnika właściwej kontroli przebiegu choroby pl.wikipedia.org. Posiłkowa regulacja poziomu glukozy we krwi opiera się na aktywnej kontroli poziomu glukozy przed posiłkiem i na utrzymaniu jej właściwego poziomu po posiłku < 135 mg/dl.

Wiele osób z cukrzycą umiera na choroby układu krążenia, jako powikłanie cukrzycy, a można ryzyko zmniejszyć aktywną kontrolą GPP https://pl.wikipedia.org/wiki/Polidypsja.

Nowoczesne leczenie cukrzycy to przeciwdziałanie późnym powikłaniom cukrzycy poprzez uzyskiwanie prawidłowych wyników:

  • w poziomach cukru we krwi po posiłku i na czczo,
  • oraz hemoglobiny glikowanej HbA1c.

Zapytaj Twojego lekarza prowadzącego o możliwości nowoczesnego leczenia cukrzycy.

Rate this post