Dializa jest jedną z metod leczenia nerkozastępczego pozwalającą usunąć z organizmu nadmiar płynu oraz toksyny mocznicowe w przypadku, gdy nerki pacjenta są uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym skuteczne wykonywanie tych zadań. Dzieje się tak dzięki transportowi tych substancji pomiędzy krwią a  płynem dializacyjnym. W czasie hemodializy (HD) wymiana ta zachodzi przy pomocy „sztucznej nerki” w dializatorze pomiędzy krwią płynącą wewnątrz kapilar a otaczającym je płynem dializacyjnym.

W dializie otrzewnowej (DO) wspomniana wymiana zachodzi pomiędzy krwią wypełniającą naczynia błony otrzewnowej chorego, a płynem dializacyjnym znajdującym się w jamie otrzewnowej. Błona otrzewnowa to naturalna błona wyściełająca ściany i pokrywająca narządy jamy brzusznej.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrosło znaczenie dializy otrzewnowej i jest ona stosowana jako metoda równoważna hemodializie. Krokiem milowym stało się opracowanie pod koniec lat 70-tych ubiegłego wieku metody Ciągłej Ambulatoryjnej Dializy Otrzewnowej CADO oraz nieco później – Automatycznej Dializy Otrzewnowej ADO.

Ważny aspekt stanowi strona techniczna – nowe systemy worków i drenów oraz płynów do dializy otrzewnowej zostały opracowane pod kątem zmniejszenia częstości ewentualnych powikłań. Nowe odmiany dializy otrzewnowej CADO i ADO stanowią metody leczenia nerkozastępczego, które nie konkurują z hemodializą, ale uzupełniają gamę metod leczenia nerkozastępczego.

Wraz z postępem choroby nerki stopniowo tracą swoje funkcje:

W dializie otrzewnowej (DO) wykorzystuje się błonę otrzewnową – naturalną błonę wyściełającą od wewnątrz jamę brzuszną https://pl.wikipedia.org/wiki/Przewlek%C5%82a_niewydolno%C5%9B%C4%87_%C5%BCylna. W błonie tej znajdują się malutkie otwory, które spełniają rolę filtracyjną. Dzięki temu szkodliwe produkty przemiany materii mogą być usuwane z organizmu.

Pielęgniarka z oddziału dializ otrzewnowych szkoli pacjenta w zakresie samodzielnego prowadzania dializ otrzewnowych w domu. Nauka ta większości pacjentów nie sprawia trudności – szkolenie trwa kilka dni. W przypadku wątpliwości lub problemów pielęgniarka i lekarz są zawsze osiągalni pod telefonem.

Okresowe wizyty kontrolne w poradni odbywają się zazwyczaj co 4-6 tygodni.

W latach osiemdziesiątych XX wieku wejście ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO) i zastosowanie sterylnych opakowań oraz zmiana schematu dializ znacznie zmniejszyły ilość powikłań. Wymiany przy dializie ręcznej CADO wykonywane są codziennie średnio 4 razy na dobę (w ciągu dnia co 4-5 godzin, z przerwą nocną ok. 8 godzin) kto. Dzięki temu proces usuwania toksyn mocznicowych, nadmiaru płynów i elektrolitów odbywa się w sposób ciągły.

Stosowany w CADO płyn dializacyjny znajduje się w workach z tworzywa sztucznego. Zestaw zawiera worek ze świeżym płynem dializacyjnym, pusty worek na płyn wypuszczany z jamy otrzewnowej, na stałe połączone drenami. Zmniejsza to ilość możliwych punktów łączenia, co znacznie redukuje ryzyko zakażenia.

Automatyczna dializa otrzewnowa

Automatyczna dializa otrzewnowa (ADO) prowadzona z wykorzystaniem cyklera, z kilkoma (6-9) wymianami w nocy. Obecnie dializa automatyczna stosowana jest coraz częściej. Poprawia ona znacznie komfort życia.

Wskazaniem do stosowania tej formy dializy jest m.in. brak możliwości samodzielnego wykonywania wymian zarówno z powodu towarzyszących chorób układu ruchu, jak i złego stanu ogólnego czy też podeszłego wieku, ale także wręcz przeciwnie – aktywność życiowa i zawodowa pacjenta, wymagająca uwolnienia go od dializ w ciągu dnia https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBylak.

Oddzielną grupą chorych, u których ADO jest metodą leczenia z wyboru, są dzieci. Sprawia ona, że lepsze wyrównanie powikłań niewydolności nerek niesie mniejsze ryzyko zaburzeń rozwojowych. Dializa nocna pozwala na lepszy rozwój psychosocjalny. Umożliwia ona także rodzicom lepsze nadzorowanie procesu leczenia oraz lepszy kontakt z dzieckiem.

Jakie są wskazania do dializy otrzewnowej?

Wskazania do dializy otrzewnowej (DO), jako jednej z dostępnych form dializoterapii, wynikają z jej określonych zalet. Możemy je podzielić na kilka głównych grup: psychosocjologiczne, medyczne, ekonomiczne. Możemy je podzielić na kilka głównych grup: psychosocjologiczne, medyczne, ekonomiczne

Rate this post