Dziecko powinno wiedzieć jak działa insulina (obniża poziom cukru we krwi), jak dużo posiłków i przekąsek potrzebuje w ciągu dnia i kiedy powinny one być zjedzone oraz co można jeść, a czego nie wolno.

Kilka słów o dzieciach z tej grupy wiekowej:

 • potrafią już czytać. Uczą się o systemie dziesiętnym, ułamkach, procentach i kątach (takich jak 45o), 
 • przyjaciele stają się dla nich bardzo ważni. Dzieci poddają próbom swoje umiejętności wśród rówieśników oraz kwestionują mądrość, opinie i decyzje rodziców, 
 • powinny poradzić sobie z praktycznymi aspektami cukrzycy, ale w dalszym ciągu nie powinny same dobierać dawek insuliny. W związku z tym dziecko potrzebuje ograniczonej ilości informacji dotyczących cukrzycy.

 

Młodszy wiek szkolny 7-12

– w wieku szkolnym dziecko nastawione jest na zdobycie umiejętności, wiedzy i uzyskanie pewnej niezależności, relacja z rodzicami staje się bardziej partnerska, nie jest oparta jedynie na nakazach i zakazach ze stony rodziców. Dziecko zaczyna dyskutować z rodzicami i wyrażać swoje zdanie
– między 5 a 9 r. życia dziecko potrafi odróżnić działania nieumyślne od umyślnych, pojawiają się początki myślenia abstrakcyjnego. Dziecko potrafi w oderwaniu od konkretnych przedmiotów zrozumieć relacje między nimi,
– motywy i uczucia dziecka mogą się różnić od jego zachowania,
– potrafi przypisać sobie pewne kategorie (np pl.wikipedia.org. jestem dzieckiem z cukrzycą), porównuje się z innymi dziećmi w swoich zdolnościach i umiejętnościach
– szuka przyjaciół w osobach tej samej płci, ważne jest w tym okresie znaczenie grupy jako środowiska,
– dzieci bawiąc się wybierają gry z regułami (mogą to być zabawy, w których reguły tworzą same dzieci lub gry z regułami takie jak np. siatkówka).

W tym okresie dziecko może w nasilony sposób odczuwać swoją inność w stosunku do rówieśników. Może także buntować się i nie akceptować cukrzycy, co często wpływa na pogorszenie się wyrównania choroby. Dobrze jeśli dziecko ma kontakt z rówieśnikami z cukrzycą, z którymi może porozmawiać o swojej chorobie. Taki kontakt można uzyskać odwiedzając Poradnię Diabetologiczną lub Koła Dzieci z Cukrzycą. Należy starać się zachęcać dziecko do dalszej samodzielności i wspierać we wszystkich działaniach.

Wiedza o cukrzycy

Dziecko powinno wiedzieć jak działa insulina: obniża poziom cukru we krwi.

Zasady postępowania

Pożywienie:

 • powinny wiedzieć jaką ilość posiłków i przekąsek potrzebują w ciągu dnia i kiedy one powinny być zjedzone pl.wikipedia.org. Powinny poza tym potrafić przygotować sobie posiłek, 
 • powinny być w stanie podać przykład posiłków, które powodują szybkie i wolne podniesienie poziomu cukru we krwi, 
 • powinny wiedzieć ile słodyczy wolno im zjeść. 

Insulina:

 • dzieci powinny wiedzieć kiedy należy wstrzyknąć insulinę i umieć zrobić to samodzielnie,
 • powinny znać swoje dawki insuliny ale nie wolno im zmieniać ich samemu. Powinny znać rodzaj insuliny, którą przyjmują, czy jest to insulina powolna (o przedłużonym czasie działania) lub szybka (o krótkim czasie działania), 
 • poza tym muszą wiedzieć jak przechowywać insulinę.

Wysiłek fizyczny:

 • dzieci powinny rozumieć zależności pomiędzy insuliną, pożywieniem i wysiłkiem fizycznym, 
 • powinny poza tym umieć zastosować wszystkie środki ostrożności podczas wysiłku fizycznego lub uprawiania sportu.

Cukier we krwi

Pomiary:

 • powinny wiedzieć po co kontroluje się stężenie cukru we krwi. Muszą wiedzieć kiedy należy wykonywać badania oraz potrafić wykonać takie badania samodzielnie,
 • powinny znać swój zakres stężeń glukozy we krwi ustalony przez lekarza,
 • powinny potrafić wyjaśnić zależności pomiędzy poziomem cukru we krwi a insuliną, pożywieniem i wysiłkiem fizycznym.

Hipoglikemia = obniżony poziom cukru we krwi:

 • dzieci powinny zdawać sobie sprawę od jakiego poziomu stężenie cukru we krwi jest już za niskie, 
 • powinny potrafić rozpoznać objawy obniżonego poziomu cukru i być w stanie opanować sytuację poprzez zjedzenie tabletek zawierających glukozę, wypicie soku i zjedzenie chleba, 
 • dzieci powinny poza tym potrafić wyjaśnić przyczyny obniżenia poziomu cukru we krwi.

Hiperglikemia = podwyższony poziom cukru we krwi:

 • dzieci powinny rozpoznać objawy podwyższonego poziomu cukru we krwi oraz wiedzieć, że należy wykonać badanie krwi kiedy objawy te wystąpią, 
 • powinny wiedzieć, że w przypadku podwyższenia poziomu cukru we krwi muszą o tym natychmiast powiedzieć dorosłym, 
 • powinny poza tym umieć wyjaśnić przyczyny podwyższenia poziomu cukru we krwi.

Szczególne środki ostrożności

Choroby:

Dzieci powinny wiedzieć, że należy poinformować dorosłych kiedy poczują się źle lub kiedy zachorują. Powinny być świadome, że podczas choroby obowiązują specjalne zasady postępowania z cukrzycą.

Jedzenie i spanie poza domem:

Dzieci powinny poradzić sobie z cukrzycą, przebywając kilka dni poza domem tak długo, jak mają nad sobą opiekę osoby dorosłej. 

Późne powikłania cukrzycowe

Dzieci powinny posiadać wiedzę na temat niektórych późnych powikłań cukrzycowych. Uwagę należy skoncentrować na kontroli i profilaktyce, akcentując szczególną rolę codziennych, rutynowych czynności np. dbanie o stopy. Dzieci powinny być przygotowane i ostrzeżone przed „strasznymi historiami” jakie mogą słyszeć na temat późnych powikłań cukrzycowych.

Rate this post