Ze względu na pochodzenie komórek nowotworowych oraz przebieg choroby białaczki dzielimy na ostre i przewlekłe.

Ostre białaczki charakteryzują się gwałtownym przebiegiem, a ich komórki są zupełnie niedojrzałe. Przebieg białaczek przewlekłych jest bardziej powolny, a komórki przypominają dojrzałe leukocyty. Dalszy podział zależy od rodzaju komórek, z jakich wywodzi się białaczka. Badając pod mikroskopem leukocyty, łatwo rozróżnić ich dwa główne rodzaje: granulocyty i limfocyty. Granulocyty są ziarniste, a limfocyty – nie. Z limfocytów wywodzą się białaczki limfoblastyczne (ostre, określane skrótem ALL) lub limfocytarne przewlekłe – CLL). ALL jest najczęstszym nowotworem dziecięcym.

Białaczka wywodząca się z granulocytów i pozostałych elementów utkania szpiku nazywana jest szpikową; białaczki szpikowe mogą być ostre (AML) lub przewlekłe (CML). L osób dorosłych najczęściej występuje postać ostrej białaczki szpikowej. Nieleczeni chorzy z ostrą białaczką giną w ciągu kilku dni do kilku miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów. Skuteczność leczenia zależy od postaci białaczki i za-awansowania choroby. Prawdą jest, że im młodszy pacjent (sprawdza się to jednak tylko u dzieci powyżej 2. roku życia), tym większa szansa na wyleczenie choroby.

Podstawowym zadaniem pierwszej fazy leczenia jest doprowadzenie do wystąpienia remisji. W przypadku białaczki remisja oznacza, że we krwi obwodowej nie stwierdza się już żadnej komórki białaczkowej, a obraz szpiku jest prawidłowy. Obecnie w przypadku ALL dorośli w 80-90% osiągają pełną remisję, a w około 40% wyleczenie. Za wyleczonych uznaje się pacjentów, u których pełna remisja utrzymuje się ponad 5 lat www.medonet.pl. Druga postać ostrej białaczki rokuje gorzej – 60-70% chorych z AML osiąga pełną remisję, a tylko 20% zostaje wyleczonych. Przewlekłe białaczki rozwijają się najczęściej u pacjentów w średnim wieku. Przewlekła białaczka Iimfocytarną, CLL, ma nieco łagodniejszy przebieg i bez leczenia zapewnia chorym dłuższe życie niż przewlekła białaczka szpikowa, CML. W pewnych okresach choroba nie wymaga nawet podawania leków, natomiast przy stosowaniu względnie łagodnego leczenia dość długo udaje się powstrzymać jej progresję. Przewlekła białaczka szpikowa (czasami nazywana granulocytarną) ma bardziej agresywny przebieg.

Rate this post